Černé díry, červí díry a stroje času

Vloženo: 13.11.2009 12:07 | Naposled upraveno: 13.11.2009 13:38 | Komentářů 4
Autor: Jim Al-Khalili

Známý britský teoretický fyzik a popularizátor vědy vysvětluje (bez použití matematiky) jasně a vtipně důležité principy obecné teorie relativity a jejich možné důsledky. Po vysvětlení základních pojmů a stručné historie vesmíru od Velkého třesku se zabývá pojmem času a jeho vlastnostmi. Autor předkládá možnosti cest prostorem a časem, které sice zatím neumíme uskutečnit, ale které moderní fyzika rozhodně nevylučuje. Popisuje dokonce konstrukci stroje času, která není v rozporu s fyzikálními zákony (chybí pouze recept na výrobu zvláštní látky, která by udržela otevřenou červí díru…).

Jak se dělá evoluce

Vloženo: 13.11.2009 12:10 | Naposled upraveno: 13.11.2009 13:37 | Komentářů 4
Autor: Jan Zrzavý, David Storch, Stanislav Mihulka

Kniha tří mladých biologů se zabývá současnou evoluční teorií a její rolí v poznávání světa. Představuje tento obor jako dynamicky se rozvíjející a zábavnou disciplínu, plnou překvapivých objevů, ale i problematických momentů a rozporuplných poznatků. Esejistickou formou se snaží předvést biologii jako stále se proměňující a atraktivní obor, který prostřednictvím poznání minulého vývoje přispívá k pochopení současného obrazu přírody a kultury a který se stává stále důležitější součástí celkového pohledu na svět a člověka. Důraz je kladen na často kontroverzní objevy a jejich důsledky, ale i na to, jak vůbec k takovým objevům mohlo dojít, a jak nám na druhé straně pochopení evolučních procesů může významně pomoci řešit problémy současného světa...

Sedm dcer Eviných

Vloženo: 13.11.2009 12:13 | Naposled upraveno: 13.11.2009 13:38
Autor: Bryan Sykes

Odkud pocházel muž z ledovce? Je DNA schopna přečkat tisíciletí? Příbuzná muže z ledovce. Od dědičných chorob kostí k mitochondriím. DNA a dědičnost. Krevní skupiny a původ národů. Osídlili Rusové Madagaskar? Rh-skupina a starobylý původ Basků. Mitochondriální DNA a evoluce lidstva. Přišli moderní Evropané z Afriky, nebo jsme potomky Homo erectus? Mitochondrie jako buněčné elektrárny. Mitochondrie jako ochočené bakterie. Jak rychle mutuje křeččí mitochondriální DNA? Genetika a případ carské rodiny. Kdy asi žila společná prabába cara Mikuláše II. a Bryana Sykese? Cesta na Rarotongu a zase zpárky. Kdo první objevil Polynésii? Měl Thor Heyerdahl pravdu? Diabetici z Avarua odhalují příbuzenské vztahy mezi obyvateli polynéských ostrovů...