Co lze vidět

Co uvidíte

Ještě před koupí přístroje si dobře zjistěte, co všechno v dalekohledu uvidíte, abyste nebyli zklamáni. Možná některé z vás teď zklamu, ale vesmír je v podstatě černobílý. Dalekohledem, který je ve vašich možnostech uvidíte barevně prakticky jen planety a velmi jasné hvězdy. Všechno ostatní budou mlhavé černobílé skvrny. Bohužel tak to je. Vůbec si nemyslete, že uvidíte pestrobarevné obrazy plné roztodivných tvarů a detailů, které vídáte v časopisech nebo na internetu. Nic takového nikdy běžně dostupným dalekohledem neuvidíte. Navíc ty pestrobarevné obrazy jsou většinou buď uměle obarvené fotomontáže nebo snímky s velmi dlouhou dobou expozice. Abyste vůbec získali tak úchvatný a detailní obrázek, musíte použít expozice dlouhé i několik desítek minut. Prostým okem něco takového nikdy neuvidíte. Následující obrázek ukazuje mlhovinu v Orionu tak, jak ji vyfotografoval Hubblův teleskop (průměr primárního zrcadla 2,4m) a tak, jak ji můžete vidět v dalekohledu o průměru objektivu 8" (což odpovídá asi 200mm).

   
Obr. 1 - Mlhovina M42 v Orionu: fotografie pořízená dlouhou expozicí (vlevo) pohled 8" dalekohledem (pravo)

 

Obrázek vpravo opravdu poměrně věrně zachycuje skutečný pohled dalekohledem o průměru objektivu 8" a se zvětšením 80x. I přesto, že obraz nedosahuje takových detailů a nehýří barvami, vám můžu říct, že pohled je to úchvatný. Pochopitelně čím tmavší místo, tím lépe a tím více detailů.