Datování měsíčních hornin

V kreacionistických kruzích se objevuje informace o datování měsíčních hornin. Jednotlivá data se údajně pohybují v rozmezí 700 milionů až 28 miliard let. Na ICR (Institute for Creation Research) se objevuje následující tabulka (přeložil jsem ji a přenesl sem).

Tabulka 1: Rozdíly v dataci měsíčních hornin 
 
Věk v miliardách let
 
Vzorek z
Apolla 
Metoda uran-thorium-olovo
Min                   Max
Metoda
draslík-argon
 Maximální
rozdíl

10017
10057
10060
10084
12070
12032
12063
12013
14310
14053
15426
66095

3,60
3,96
3,36
4,31
3,63
3,38
3,75
0,7*
5,3
5,4
4,6
5,6

4,79
4,17
5,76
8,20
4,50
4,40
4,09
4,6
11,2
28,1
16,2
14,1

2,2
2,3
-
>7
>7
>7
2,6
>6
-
-
-
-

2,59
1,87
2,40
3,89
>3,37
>3,62
1,49
>5,8
5,9
22,7
11,6
8,5

 

V tabulce je označení min a max vztaženo k minimálnímu a maximálnímu změřenému stáří. Hvězdička u vzorku 12013 je použita kvůli tomu, že se jednalo o metodu uran-thorium/helium. Podrobnější kometář je na stránkách ICR. Tato data jsou z publikace J.C. Whitcomb and D.B. DeYoung, ibid., p.100.

Moon rocks were tested by various radiometric methods, yielding dates ranging from 700 million to 28 billion years
[Měsíční horniny byly testovány různými radiometrickými metodami. Získaná data se pohybují v rozmezí 700 milionů až 28 miliard let.] [2]

V tabulce je označení min a max vztaženo k minimálnímu a maximálnímu změřenému stáří. Hvězdička u vzorku 12013 je použita kvůli tomu, že se jednalo o metodu uran-thorium/helium. Podrobnější kometář je na stránkách ICR. Tato data jsou z publikace J.C. Whitcomb and D.B. DeYoung, ibid., p.100

Bohužel si nemohu ověřit zdroj těchto informací, ale mohu si ověřit jednotlivá datování těchto vzorků.

Začnu vzorkem 14053:
Metoda Rb-Sc: 3,96 mld let 1
Metoda Rb-Sc: 3,92±0,04 mld let 2
Metoda Rb-Sc: 3,95±0,04 mld let 3
Metoda Rb-Sc: 3,96±0,04 mld let 4
Metoda 40Ar/39Ar: 3,95 mld let 1
Metoda K-Ar: 3,94±0,04 mld let 5
Metoda K-Ar: 3,94±0,05 mld let 6
Metoda K-Ar: 3,92±0,08 mld let 7
Metoda Sm-Nd: Nespolehlivé - isochrona není přímka 2
Metoda U-Th-Pb: Nespolehlivé - isochrona indikuje extrémně vysoké počáteční hodnoty množství radiogenního Pb. Bez isochrony jsou data asi 5,60, 5,18 a 5,48 mld let. 8

Vzorek 10017:
Metoda Rb-Sc: 3,669±0,07 mld let 9
Metoda Rb-Sc: 3,56±0,05 mld let 9
Metoda 238U-206Pb: 3,640±0,094 mld let 9
Metoda 235U-207Pb: 3,821±0,130 mld let 9
Metoda K-Ar: 2,88±0,06 mld let 10 přetavením došlo k resetování "hodin"

Vzorek 14310:
Metoda Rb-Sc: 3,75±0,07 mld let 11
Metoda Sm-Nd: 3,85±0,47 mld let 11
Metoda U-Th-Pb: ~3,8 mld let 11 není uevedena přesná hodnota
Metoda K-Ar: ~3,8 mld let 11 není uevedena přesná hodnota
Metoda Rb-Sc: ~3,8 mld let 11 není uevedena přesná hodnota

Vzorek 66095:
Metoda U-Pb: ~4 mld let 13
Metoda 40Ar-39Ar: ~3,6 mld let 13

To byl jen vzorek toho, co jsem si ověřit mohl. Je zřejmé, že výsledky zcela neodporívají tabulce 1.

K těmto datům, je také možno přičíst celou řadu konzistentních datování. Např. se jedná o vzorek 10072 1:
40Ar/39Ar celá hornina: 3,49±0,05 mld let
40Ar/39Ar celá hornina: 3,52±0,04 mld let
40Ar/39Ar plagioclas: 3,57±0,05 mld let
40Ar/39Ar plagioclas: 3,56±0,06 mld let
40Ar/39Ar ilmenit: 3,58±0,05 mld let
40Ar/39Ar pyroxen: 3,55±0,05 mld let
Isochronní metoda Rb-Sr: 3,57±0,05 mld let
Isochronní metoda Sm-Nd: 3,57±0,03 mld let

Žádné datování neukázalo na věk větší než 4,6 mld let. Stáří nejmladších oblastí bylo stanoveno na ~3,2 mld let. Nižšší zjištěná stáří metodou K-Ar ukazují na druhotné přetavení materiálu. Jedná se většinou o vzorky z kráterů, kde byly radioaktivní hodiny po dopadu resetovány. 12

Na druhé straně měsíční hornina z Apolla 16 vykázala stáří pomocí metody olovo-olovo 7 – 18 miliard let, tedy asi čtyřnásobek evoluční představy. [3]

To je zajímavé tvrzení a poněkud obezné. Apollo 16 přivezlo celou řadu vzorků, které spadají do standardní časové škály. Stáří jednotlivých vzorků se pohybuje v rozmezí od 3,5 do 4,3 miliardy let13. Nikde není uvedeno stáří 7-18 miliard let. Nicméně některé vzorky skutečně obsahují nadměrné množství olova. Až 85% veškerého olova ve vzorku 66095 nemá původ v radioizotopové řadě U-Th-Pb. Jedná se o původní olovo, které bylo do horniny přidáno asi před 4 miliardami let.14
 
 
 
[Přidat komentář] [Všechna vlákna] [Zobrazit všechny] [Skrýt komentáře] [Zobrazit vybrané] [Za sebou] Komentáře ke článku
  • 22.06.2008 20:58 (Vložil: Filip Jetmar)
    • 05.07.2008 10:58 (Vložil: Petr Doležel)