Nabídka
Silné stránky
Ve které oblasti vědy si myslíte, že evoluční teorie má největší oporu?
  • Paleontologie (550)
  • Genetika (232)
  • Biologie (306)
  • Fyzika (145)
  • Embryologie (391)
Hledat
Hledaný řetězec:
Přihlášení
Uživatelské jméno: Heslo:
STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Fylogeneze

Fylogeneze znamená fylogenetický vývoj organismů ve smyslu evoluce. Fylogenezi většinou nelze pozorovat přímo, neboť probíhá v širokém časovém horizontu. Grafickým vyjádřením fylogeneze je tzv. fylogenetický strom. Ten je odvozen od dokladů, které nám evoluce zanechala. Tento strom se stanovuje na základě morfologických, genetických a biochemických podobností a rozdílů mezi organismy.

O fylogenezi různých vývojových liní se budu zabývat v této sekci. Vzhledem k tomu, že dnes existuje více než dva miliony druhů, tak se pro začátek soustředím na fylogenezi živočichů a to zejména obratlovců.